چند کوتاه نوشت 6

دیگر کاری از دست ِمن ساخته نیست..
هرچه کوچه و کافه را گشته ام
لااقل تو
هرکجا هستی
دستی تکان بده ...

::

رگ ِحیات ِمن
دست توست
برکه اگر باران نبارد
مرداب ست..

::

از تراکم ِحروف در گلوی ِتنهایی
سکوت پشت سکوت
بیرون میریزد  ..

::

نیلوفرثانی
پاییز 96

کانال تلگرام نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 95 بازدید