نیایش

الهی

ازتو امان میخواهم

ازنفس وسوسه انگیز

ازغرور و تکبری عجین

ازحب و بغض و کین

الهی

بدامان تو پناه میبرم

از شر شیطان رجیم

از عهدی که بسته است تا مرا خار کند

غرورم بشکندو بندگی و عبادتم زایل کند

از قسمش برای گمراهی

از فرصتی که خواست و تو امانش دادی

الهی

مگر نگفتی از فرشتگانت برترم

مگر رازت برهمه عرضه نکردی

تنها من قبول کردم

وقتی به آن شیطان نافرمان

امان دادی حتما برمن هم میدهی

میدانم مهربانیت بی حساب است

و مرا وامیدارد پای فراتر نهم و

 ازتو ببخشش و امنیت بطلبم

مرا در پناه خویش جای بده

مرا به حال خویش وامگذار

الهی

مرا همچنان دوست بدار

عاشقم باش

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید