آیینه و باران و بهار

 

 

 

"آیینه و باران و بهار"،

شکوفایی اندیشه است؛

و نمود اندیشه، نگاشتنی بی دغدغه؛

نمی دانم هجوم کدام سنگ و ابر و سوزی ،

شکست و برد ودرید اینهمه ذوق را ...!

که چیزی برجای نمانده جز مشتی کاغذ سفید....!!!

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید