دست نوشته..

امشب

امشب با تو رازها دارم
حرفهای گفتنی بسیار دارم
امشب میخواهم تاسحر باتو راز بگویم
برای عشق تو تا میتونم شعر بگویم

امشب میخواهم در کنار تو آرام باشم
تا نفس هست دلآرام تو باشم

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 8 بازدید