"روز عرفه "روز نیایش

 

 

درهای رحمت هرروز گشوده است و امروز با مرحمتی بیش از همیشه .

امروز خداوند میخواند بندگان را بر سرسفره بذل محبت و عشقی دیگر با هرکوله باری از نیکی و بدی که بر دوششان است.

امروز روز فراخوانیست به پاکیزگی دوباره و به سرشاری از محبت لایزالی به رسیدن به جایگاه بحقه خلیفه اللهی.

امروز روز رفیع شدن است و کسب فیوضات الهی و پیوستن به جمع مقربان درگاه کبریایی و روز نیایش درونی و بارش باران مهر ربانی

امروز خوان بخشش و حب الهی با مهری دیگر گشوده است و غفلت از دست دادن این روز تنها برای زیانکاران، آه و افسوسی باقی میگذارد که فرصتش همیشگی نیست.

امروز روز شهادت به وحدانیت  دوباره خالق است ،روز اعلام بندگی و عبدگی دوباره است. روز بیعت عشقی است که حیاتمان میدهد و برای زندگی اعتبارمان ....

"روز عرفه روزیست که فرصت دوباره انسان بودن را بیازماییم "

"این اتفاق ، ساده نیست  چشم بگشاییم و از این لحظه ناب بهره ببریم و استدعای بخشش را برای همه بخواهیم که بس نیکوتر اجابت خواهد شد "

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید