درسهای زندگی

بنام خدا

 

زندگی امروزه مملو از ماشینها و تکنولوژی و گرفتاریهایی زیادی است که انسانها برای گذران زندگی به اونها مشغول هستند

شاید زندگی امروزه دچار پیچیدگیهای زیادی شده است که در نهایت باید یک مسیر و یک مقصد رو طی کند همان مسیر و مقصدی که در قدیم هم زندگیها باید طی میکردند ......سادگی زندگی کردن اگرچه در گذشته بیشتر بوده است اما سختی ها و دشواریهایی هم بودند که باعث مسائل خاص خود میشدند ......هدف از بحث در این مقاله مقایسه بین زندگیهای گذشته وامروزی نیست بلکه بیشتر میخوایهم درباره این بگوییم که با تمام پیچیدگهای ظاهری زندگی امروز، بازهم باید به همان نطقه ای برسیم که نهایت آمال و غایت آفرینش است همان هدفی که بخاطر آن خلق شده ایم. اما در این میان انقدر درگیر روزمرگیها و مشغلات زندگی امروزی شده ایم که گاه فراموشمان میشود زندگی واقعی یعنی چه و گه گدار بشکل دلتنگی های بی سبب و یا افسردگیهای ناگهانی و یا احساس پوچی و بی هدفی برایمان نمایان میشوند هیچگاه اندیشیده اید منشا خیلی از ذلتنگی ها و احساس ضعف و نا امیدیها چیست ؟

اگر در کنار تمام مشغله ایمان بازهم به ارزشها و اصول خوب بودن توجه کنیم زندگیمان دیگر یک روال ماشینی هرروز تکرار شونده نیست و در کنار تمام مشکلات و سختیهایی که هرروزه با انها مواجهیم به اینهم فکرکنیم که باید از این فرصتهای  برای بهتر بودن و بهتر شدن استفاده کنیم ما میخواهیم الگو فرزندانی باشیم که در آینده نقش موثری در زندگیشان داریم و باید تا انجا که میتوانیم آنها را به راه درست هدایت کنیم  و باید خودمان اولین کسی باشیم که باعث بالندگی خودمان میشود ....

 باید خود با نیرو و تلاش و اندیشه امان این روزهای کسالت بار را تبدیل به روزهای خوش و لبریز از خاطرات خوب کنیم

و چه چیزی ماندگار تر ازآاموزه های خوب کردار و گفتار و پندار نیک داشتن... هرشب در کنار بیرون کردن خستگی تن و روح از مشغلیات روز کمی کتاب بخوانیم کمی به بالاتر بردن سطح آگاهی و فهممان کمک کنیم و بجای پرداختن به موضوعات زودگذر و فانی و بی ارزش و سرگرمیهای مخرب، روحمان را سرگرم افکاری کنیم که برای آرامش او بیشترین نقش را دارند

امیدوارم بتوانیم زندگی امروزی را با تمام پیچیدگیهایش و با تمام گرفتاریهایش به چشم امکانی خوب برای هرچه بهتر بودن ببینیم و بجای بهانه نپرداختن به امور معنوی بیشتر عطش یادگیری را افزون کنیم

/ 0 نظر / 12 بازدید