# دلتنگی2

چند شعر کوتاه

1. قـــَلب مـــرا بـــِکاواحســـاس مـــرا ببـــینخــُــلاصه مـــیشودتمــــــام فلســــفه ی ِ بـــودنــمدر...خــــواســـتن ِ تــو..... 2.   به تو ایمــــــــــــــان دارم حَتــــی اگــر پُشـــت ِ حصــار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید