# شعرهای_نیلوفرثانی12

واژه ها را پر دادم...... بیا

                            واژه ها را یکی یکی پر میدهم بروند                            فهمیدم چرا با اینهمه شعر و غزل                                                                 بازهم نمی آیی،                                                                                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید