مرده ایم

خمیده ایم

در کوران ِتکرار هر سردی

در بغض های فروخورده از اندوه

مرده ایم

در شیب ِرخوت و درد

در ناله های رسیده از هرسو

مردابیم و دیگر هیچ

بهاری نمی زایدمان

از نو

ویرانیم و دیگر هیچ

زخمی نمی سازدمان

ازنو ..


نیلوفرثانی

9خرداد97

/ 0 نظر / 100 بازدید