آوای عشق

اختیار از کف می رود
پر میریزد از آسمان
و دریای ِهزار صدف
با ترنم ِشور
بادبادنهارا به شوق
می رقصاند
وباد در می نوردد
رویای مرجان هارا
که ردی ست بر اعماق نت‌ها
می دوند تا رودها
می خزند تا ابرها
می جوند سکوت را
و تا همیشه آوای عشق
رمز باران بی امان این حوالی
خواهد بود..

نیلوفرثانی
29 مرداد 96


/ 0 نظر / 58 بازدید