زیبای من....

زیبای من !

سلام ...

دلم تنگ است برای از تو نوشتن ،برای از تو گفتن ،نمیدانی چقدر دلم برای صدایت  لک زده است و چقدر محتاج یک نگاه تو هستم ،ای آرزوی تمامی عمرم تنها تویی بهانه ام ،ای باور عشق من با تو روشن شد آشیانه من  ،ای حرمت لحظه های پاک نیایش ،ای صداقت ،ای همه خواهش، دلم برای بردن نامت تنگ شده است.....

زیبای من !

چه وسوسه شورانگیزی که از عشق تو بنویسم و فاش کنم این رازهای سر به مهر را نمیدانی که دنیا زیر و زبر شود از آتش نیازم و از شیدایی عشقم ،آخ که اجابت تمام دعاهایی و ثمره تمامی ذکرها ای خواستنی ،ای نگار ،ای مراد این  دل بینوا دلم برایت تنگ شده است.....

زیبای من !

شبانه ام با تو درگیر است و با تو نقره فام ،امشب نیز زمان با تو بودن است و از تو سرودن ...بیا و بازهم صبوری کن . بیا و با من آشنایی کن فبیا و با من باش میان لحظه های من همیشه سرور باش....

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 9 بازدید