میخواهم بروم

 

 

 

 

 

چه اسارتی.....میخواهم رها شوم،

اینهمه رنگهای دورنگی.....میخواهم رنگ بی رنگی شوم،

آه از رنج و غم و درد......میخواهم روزه شادی بگیرم.

مژده ی پرواز آمد مرا .....میخواهم بالی بگیرم ، بروم .....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید