چقدر مهم هستم!!

گاهی باید از اتفاقاتی که ظاهری ناخوشایند دارند، بجای تاثیرات منفی ، سعی کنیم انرژی مثبت بگیریم تا اندکی بار ناگواری حوادث مختلف روزمره را کم کنیم.یعنی چهره آنهارا عوض کنیم و از سمتی به اونها نگاه کنیم که وجه خوشایند تری برای ما دربر داشته باشند.مثلا امروز به این فکرمیکردم هردفعه که آن همسایه گرامی از کوچکترین فرصت دیدار از خصوصی ترین مسائل زندگی ام میپرسد ، بجای آنکه خودرا زجر دهم و اعصابم را خراب کنم که چرا بعضی افراد دلسوزی و فضولی را باهم می آمیزند، اخمهایم را بازکنم ،لبخند بزنم و به این فکرکنم که چقدر  باید برای دیگران مهم باشم که با اینهمه مشغله و دغدغه های فراوان در زندگیها بازهم گوشه ای از فکرشان را به امورات زندگی من اختصاص میدهند .کاری که من هرگز نه فرصتش را دارم و نه فکر و ذهن اضافی که به امورات ومسائل خصوصی دیگران اختصاص دهم ....خوب دراین باب آنها که مرا در گوشه ای از ذهن جستجو گر و پرتکاپوی خویش راه داده اند، از من پیش ترند....تازه فکرکنم الان مدیون آنها هم شده ام....

حالا نوبت شماست لبخند بزنید.

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید