چهلمین شب فراق

چشمه های خون هنوز جاریست

اینهمه اشک از دلهای بی تابیست

علمهای افتاده

حکایت از عشق استواری است

سلام برتو ای حسین

بر تو و یاران جان فشانت

سلام بر عشق

سلام بر آزادگیت ای حسین

 

/ 0 نظر / 4 بازدید