عشق

 

 

تمامی راههایی که به بصیرت و روشنایی میرسد ،سرشار از تجربه های شگفت انگیز است و همه ی این تجربه ها،مانند آفتاب،دلیل بر آفتابند .

به دلیل دیگری احتیاج نیست.آن ها چنان تورا بر می اگیزند و چنان سرشارت میکنند که دیگر احتیاج نداری از کسی دلیل دیگری بر درستی راهت بخواهی .

"تو درستی راه خودرا با همه وجود احساس کرده ای ." 

 

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 6 بازدید