برنامه ریزی ویژه

بنام خدا

سعی میکنم هرروز برای خودم برنامه  داشته باشم

این برنامه یک برنامه خاص هست ، برنامه ای که مورد نظرم هست برنامه تنظیم کارهای روزانه ام یا لیست خریدهام نیست

برنامه انسان بودن هست .....برنامه راههایی که بشه به کمال رسید بشه اونی باشم که باید باشم

قبلا هم درباره اش حرف زدم اما میخوام بازهم بگم اینها دغدغه های ما باید باشه اینها باید فکرمارو بخودش جلب کند

"همیشه فکرمیکنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم اما حقیقت این است چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم "

پس وقتی قدمی درراه کمال و شناخت خود و خالقمون برداریم درحقیقت داریم از گرفتاریهای دنیویمون کم میکنیم داریم بسمتی حرکت میکنیم که مبدا و مقصد ماست

همیشه وقت برای برنامه ریزی کاریمون زیاد میذاریم اما آیا روی یک کاغذ مینویسیم فردا چه کارهایی برای انسان بودن باید انجام بدیم؟برای رسیدن به کمال و تعالی؟؟

آیا به این فکرمیکنیم که جز اندوخته های مادی ، اندوخته های معنوی هم ذخیره کنیم؟آنقدر درگیر زندگی روزمره هستیم که فراموش میکنیم واقعا آنچه برای ما باعث خیر و برکت و نیکی در زندگی میشه چیزهای دیگریست ...وآنقدر درگیر ظواهر هستیم و انقدر در روز آلوده به گناه و خطا میشویم که دیگر عادت میکنیم و برایمان وجه حساس خودش را ازدست میدهدو هرروز بیشتر غرق میشویم آنقدر که حتی از قلبمان دیگر اعتراض هم نمیشنویم.....

برنامه معنوی ، برنامه ایست که هروز برای خودم یادآوری میکنم چطور انسان تر باشم و بنده شاکرتری.....ربطی به دین و مسلک خاصی هم نداره این برنامه ای برای نزدیکی بیشتر به خداست و برای بالا بردن عشقی که باورش دارم

در برنامه ام می نویسم: امروز گله و شکایت نکنم ،امروز پرخاشگری و تندخویی نکنم،امروز ناشکری نکنم نه در عمل نه در کلام ،امروز یادم باشد درحین صحبتهایم درباره کسی صحبتی نکنم که باعث رنجش او باشد یا نارضایتی او، امروز حتما سعی کنم به بنده ای نیازمند کمک ، خدمت کنم بهرنحوی حتی خیلی کوچک ، امروز برنامه ام این باشه خبری از دوستی ،آشنایی ،همسایه ای بگیرم امروز وقت بگذارم کلامی از حق بخوانم هرچند کوتاه و امروز حتما عبادتم همراه با توجه به خالق باشد نه سرسری و بی توجه.....اینها برای امروز و خیلی های دیگر برای روزهای آینده ...

در آخر روز این برنامه را جلویم میگذارم و آنهایی رو که موفق بودم علامت میزنم و بفرموده کلام حق که میگوید: "به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آنکه به حساب شما رسیدگی کنند "عمل میکنم ........

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید