نقشه گنج

وقتی به زمزمه های دل گوش میدهم ،

چیزی نمی شنوم جز آوای دلتنگی

کاش میتوانستم اینمهم زمزمه را در یک بطری کنم و در دریا بیندازم .

شاید برای کسی نقشه گنج باشد ......

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 11 بازدید