عشق ،احساس جاودانی

  

سکوتم دلیل بر فراموشی نیست

ای نشسته در عمق جان و دل

باتو هماره بودن برایم همیشگیست

مرا اینگونه آرام و صبور مبین

دریای درونم مشوش وطوفانیست

اگر میگریزند زدستانم واژه ها

برای اینست که حرفهایم گفتنی نیست

یکدم نیستم زیاد تو غافل ،هرجامیروم همانجایی

این همان ،عشق، احساس جاودانیست

بیا باهم کمی صمیمانه بگوییم

از همان رازهایی که میان من و تو پنهانیست .

 

شباهنگ31/2/88

00:27

/ 0 نظر / 31 بازدید