فریاد رهایی

 با پنجه های خونین نمیتوان
ستاره های آسمان را چید
و بر دلی ویران
نمیتوان دیوار همدلی کشید
اینا همانجاییست که
نمیتوان نقش عشق را کشید
اما با صدایی خاموش میتوان
رهایی را در گلو فریاد کشیدشباهنگ

١٣:٠٠

/ 0 نظر / 5 بازدید