کوتاه نوشت

هرچه فریاد کشیدیم بجایی نرسید

بگذار سکوتمان شاید بجایی برسد؛

هرچه روی پنجهء پایمان ایستادیم و سرک کشیدیم، ندیدنمان

بگذار همان میان جمعیت گم باشیم تا ابد.

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید