آرامش

چقدر آرامش خوب است ...و چقدر کسانی که آرامش دارند افراد خوشبختی هستند...

از نظر من خوشبخت ترین افراد ، افرادی هستند که آرامش درونی دارند .....و با مسائل و اتفاقات روزگار دچار التهاب و تغییر حال و عصبانیت نمیشوند .....حتی اگر چیزی برخلاف میلشان باشه انها رو اونقدر تحریک و ناراحت نمیکند که عصبانی بشوندو کنترلشان را از دست بدهند ....

واقعا این افراد هم سنجیده میتوانند فکرکنند و هم سنجیده نظر بدهند و هم سنجیده برخورد کنند ...

باید از این افراد آموخت و راههای آرامش را ازآنها خوب یاد گرفت .....راههای  زیادی وجود دارد  و من مشتاقانه میخواهم همه را بیاموزم چون شدیدا به آنها نیاز دارم ....

 

آرامش آرزوی این لحظه ی من است .

 

الهی نصیبمان کن .....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 9 بازدید