زیبا....

زیبا !

فردا باز روز میعاد است شاید که تو بیایی

شاید از عمق پنجره ای باز تو با باد قدم بگذاری

زیبا !

گناه از من نبود پایان این انتظار سخت

کشمکش روزگار   دعایم را میکند بی اثر

زیبا !

نگاهم  بی تو سیاه است  آسمان دل ابریست

برای شنیدن گل  مدام در دلم نذریست

زیبا !

میشود که تو بیایی؟ 

 این آرزو دلم در عمق غریبیست

کاش نظاره کم تورا  کاش همین نزدیکی

کاش  بدانی جانها در بند اسیریست

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید