امشب

امشب  شب عجیبیست ....پس از چشم انتظاری دیگر و سکوتی دیگر ....امشب بازهم غوغایی دیگر است

بازهم ترانه های ما پشت حصار شب بیدار است ...بازهم امشب باران با شکفتن میآید...

امشب بازهم ذهن روشن ،هوشیار است ....برای رنگ گرفتن از شب، بی تاب است ..

امشب برای عبادت ،وقت خوبیست  و برای از عشق گفتن .....از عشق شنیدن

امشب شب عجیبیست....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید