بوی خون و سکوت

گلویم را برید
انکه نشانم داد
حرف هایم
خرده نانی
برای هیچ پرنده نیست
و گشایشی
برای هیچ قفس
وهیچ انگاره ی ژرفی
در نفس
حالابعدازاین
هرچه بگویم
بوی خون و سکوت می دهد.

نیلوفرثانی


کانال نوشته ها وشعرهای نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 68 بازدید